ტუბერკულოზის კლინიკა „ლჯ“ – ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი

ტუბერკულოზის კლინიკა „ლჯ“

ტუბერკულოზის კლინიკა „ლჯ“ - ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის და კედლების მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი

dio-gallery (25)

ტუბერკულოზის კლინიკა „ლჯ“ – ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის და კედლების მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი