ახალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი – ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის და კედლების მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი

ახალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი

ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის და კედლების მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი

dio-gallery (18)

ახალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი – ფირმა FATRA-ს ვინილით იატაკის და კედლების მოწყობა, ვინტილაცია და კონდენცირების სისტემების და სამედიცინო აირების სისტემის მონტაჟი