ფრანგული ჭერების იმპორტი რეალიზაცია და მონტაჟი

10ოქტ '18

ფრანგული ჭერების იმპორტი რეალიზაცია და მონტაჟი

  • ფრანგული ჭერების იმპორტი რეალიზაცია და მონტაჟი
  • VOX-ის ფირმის ფასადის საიდინგის სისტემების და სოფიტის ჭერების იმპორტს, რეალიზაციას და მონტაჟს.
  • KNAUF-ის სისტემების შიგა და გარე მონტაჟს.
  • KILTO – იატაკის მოსაწყობი მასალების იმპორტი, რეალიზაცია.