დისტრიბუცია

საქართველოში წარმოვადგენთ შემდეგ კომპანიებს – Fatra, Kiilto, Radici, Gerflor, Helios, Wakol

ჟანგბადი, კონდენცირება

სამედიცინო დაწესებულებებში ჟანგბადისა და კონდენცირების სისტემების მონტაჟი.

ვინილის იატაკი

ვასრულებთ ვინილისა და რბილი იატაკების მოწყობის სამუშაოებს

განხორციელებული პროექტები